Najdi
13. julij 2024 ..:: Program » Program kongresa  ::..   Prijava
 Program kongresa Skrči

 

Kraj dogodka 
Predavanja bodo potekala v hotelu Alp in v Stergulčevi hiši v središču Bovca.

Nastanitev
za udeležence kongresa je rezervirana v hotelu Alp.
Dogovorjena cena je 31 EUR/osebo/noč (nočitev v dvoposteljni sobi & zajtrk). To je cena za skupine, tako da bo potrebno ob rezervaciji navesti, da rezervirate sobo za udeležbo na Slovenskem geološkem kongresu. Doplačilo za enoposteljno sobo je 15 EUR/osebo/noč.

Prehrana
v času kongresa (odmori, kosila, večerje) je všteta v kotizacijo in bo organizirana v hotelu Alp.

Kotizacija
obsega kongresno gradivo, okrepčila med odmori, 2 kosili, 2 večerji in udeležbo na eni od sobotnih ekskurzij (E1, E2 ali E3). 
Zgodnja kotizacija (plačilo do 1. junija 2010): 
   za redne udeležence                                     200 EUR
   za člane SGD*                                              180 EUR
   za dodiplomske študente**                            100 EUR 
Pozna kotizacija (plačilo po 1. juniju 2010):
   za redne udeležence                                     230 EUR
   za študente**                                               120 EUR   

* s potrdilom o plačani članarini za 2010;
** s potrdilom o statusu 2009/2010
Ob odpovedi udeležbe do 1. septembra 2010 organizator zadrži 15% vplačane kotizacije. Po tem datumu vračilo plačane kotizacije ni več mogoče.

Nakazilo kotizacije:
Prejemnik: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Novi trg 2, 1000 Ljubljana
Številka računa: SI56 0110 0603 0347 346
Namen plačila: kotizacija SGK3
Referenca: 00 4320

Za nakazila iz tujine: 
SWIFT: BSLJSI2X
IBAN: SI56 01100-6030347346

Predavanja 
bodo potekala v sekcijah, predvidoma razvrščenih v dva, tematsko čim bolj neodvisna sklopa (sklop A: uporabna (aplikativna) geologija; sklop B: temeljna (bazična) geologija). Če bo prijavljenih prispevkov za več kot dva sklopa, bomo organizirali še tretji vzporedni niz predavanj. Glej tudi okviren urnik.   
Posterji bodo na ogled ves čas trajanja kongresa. Predstavitev posterjev je predvidena prvi dan popoldne.
Nekaj dodatnih informacij je v rubriki 'Prispevki'.

Ekskurzije

četrtek 16/09, po kosilu (popoldanska):

   E0:  Geološke katastrofe in razvoj Bovške kotline v kvartarju; vodja: Miloš Bavec, GeoZS   

Ne samo v zgodovini, tudi danes se posledice kvartarnih klimatskih sprememb na Bovškem na milo rečeno neprijeten način seštevajo s tektonsko aktivnostjo širšega ozemlja. Rezultate poznamo: potresi, podori, plazovi, drobirski tokovi… Sprehodili se bomo skozi najmlajše in nekatere nekoliko starejše dokaze bolj ali manj katastrofičnega geološkega dogajanja, ter skozi zapis dogodkov v sedimentih odvili del zgodbe o nastanku Bovške kotline in njene okolice. Postanki od Stož in Loga pod Mangartom do Srpenice. Več krajših, kondicijsko nezahtevnih sprehodov. V primeru slabšega vremena je priporočljiva primerna obutev.


sobota 18/09 (celodnevne; sledijo si od kondicijsko najmanj do najbolj zahtevne):

   E1: Triglavski narodni park – Trenta (geologija, hidrogeologija, geomorfologija, varstvo geološke dediščine);
   vodje: Metka PetričNadja Zupan Hajna, ZRC SAZU, in Aleš Zdešar, TNP  

Tematsko bo ekskurzija pestra, saj si bomo ogledali regionalno geološke, stratigrafske, hidrogeološke in geomorfološke posebnosti Trente. Posebno pozornost bomo namenili problematiki potresov in z njimi povezanih podorov ter prikazu geološke dediščine v Triglavskem narodnem parku. Obiskali bom tudi informacijsko središče TNP – »Dom Trenta«, kjer si bomo ogledali stalno geološko razstavo. Kondicijsko ekskurzija ne bo zahtevna, saj ni predvidenih zahtevnejših sprehodov. 
Predvideno število udeležencev: od 20 do 50.

   E2: Mangart (sedimentologija & stratigrafija);
   vodje: Andrej Šmuc, NTF, Špela Goričan, ZRC SAZU, & Alenka Eva Črne, ZRC SAZU / Geological Survey of Norway

Tematsko bo ekskurzija obravnavala predvsem stratigrafske in sedimentološke značilnosti mezozojskih plitvo in globlje morskih sedimentnih (predvsem karbonatnih) zaporedij Julijske karbonatne platforme ter Bovškega jarka in Julijskega podmorskega praga. Spotoma se bomo seznanili tudi s problematiko plazu Stože.
Ker bo ekskurzija potekala večji del po visokogorskem svetu, je priporočljiva zmerna kondicijska pripravljenost udeležencev in seveda primerna obutev in obleka.
Predvideno število udeležencev: 20 (oziroma do zasedenosti razpoložljivih mest na minibusu).    

   E3Kras na Kaninskih podih; vodji: Franci Gabrovšek & Bojan Otoničar, ZRC SAZU

Na ekskurziji bodo predstavljeni različni vidiki geološkega razvoja Kaninskih podov. Seznanili se bomo z regionalno geologijo tega dela Julijskih Alp, stratigrafijo in sedimentologijo Dachsteinskih apnencev ter geomorfologijo in hidrogeologijo Kaninskega masiva, predvsem razvojem spektakularnega alpskega krasa in globokih jam. 
Ekskurzija bo kondicijsko zahtevna saj bo v celoti potekala po visokogorskem svetu. Iz Bovca do zgornje postaje žičnice na smučišču Kanin se bomo prepeljali z gondolsko žičnico, od tam pa peš po Kaninskih podih in v dolino (do B postaje žičnice). Priporočljiva (obvezna) je dobra kondicijska pripravljenost udeležencev in primerna obutev in obleka.
Predvideno število udeležencev: 20


Drugo
četrtek 16/09 zvečer: Družabni večer SGD
petek 17/09 pozno popoldne: skupščina SGD 

 

 


  

©2009 – 2010 ZRC SAZU   Pogoji uporabe  Vaša zasebnost
PARsis, informacijske tehnologije