Najdi
18. junij 2024 ..:: Program » Urnik predavanj in navodila avtorjem  ::..   Prijava
   Skrči
Navodila za predavatelje
in urnik predavanj
 
 
7. september 2010
 
 
 
Predavanja bodo potekala v dveh vzporednih sklopih: prvi sklop v dvorani hotela Alp in drugi v veliki dvorani Stergulčeve hiše nasproti hotela.
Sekcije so definirane ohlapno; A pomeni uporabne (aplikativne), B pa temeljne (bazične) geološke vede.
Za predavanje je na voljo natanko 15 minutpredavatelje prosimo, da predvidijo 2 do 5 minutno diskusijo z vprašanji poslušalcev!
V osnovni projekcijski opremi so prenosni računalniki (MS Windows XP, Office/PowerPoint 2007), povezani z LCD projektorji. V paketu posebne opreme so na voljo: 1 (en) MacBook (MS PowerPoint:mac 2008 in Keynote '09); diaprojektor in grafoskop.
Predavatelje prosimo, da se vsaj 15 minut pred začetkom predavanj zglasijo pri skrbnikih projekcijske opreme v dvoranah in skupaj z njimi naložijo datoteke, ki naj bodo označene z zaporedno številko predavanja in priimkom, na primer: A33_Kranjc.ppt
 
 
Posterji: velikost panojev je 70 x 100 cm (pokončno). Za en poster je na voljo en panó. Prostor za namestitev posterjev bo pripravljen že v sredo zvečer. Prosimo vas, da posterje oddate pri mizi za registracijo udeležencev. Obesilo jih bo kongresno osebje.
V posterskem terminu v četrtek od 18:30 do 19:45 je za vsak prispevek predvidena kratka, 2 minutna ustna predstavitev, za kar bo na voljo brezžični mikrofon in ozvočenje. Posterji naj bodo obešeni vse do petka zvečer.
  
 
URNIK PREDAVANJ
 
 
 
(v tabeli so navedeni samo predavatelji)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ČETRTEK 16. september
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
od
do
 
 
 
 
 
9:30
9:45
otvoritev kongresa
 
 
 
9:45
10:15
uvodno predavanje - Miloš Bavec
vodji sekcij:
 
Metka Petrič
 
Aleksander Horvat
 
10:30
10:45
A1
Janža
B1
Goričan
 
10:45
11:00
A2
Meglič
B2
Mikuž
 
11:00
11:15
A3
Ferjan
B3
Bartol
 
11:15
11:30
A4
Cerar
B4
Križnar
 
vodji sekcij:
 
Mirka Trajanova
 
Nadja Zupan Hajna
 
12:00
12:15
A5
Horvat
B5
Šebela
 
12:15
12:30
A6
Kramar
B6
Košir
 
12:30
12:45
A7
Zalar
B7
Zupan Hajna
 
12:45
13:00
A8
Jemec
B8
Otoničar
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:30
18:00
E0
 ekskurzija (M. Bavec)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:30
19:45
Posterji
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PETEK 17. september
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9:00
9:25
uvodno predavanje - Franci Gabrovšek
 
vodji sekcij:
 
Špela Goričan
 
Andrej Lapanje
 
9:30
9:45
B9
Črne
A9
Rajver
 
9:45
10:00
B10
Rožič
A10
Rman
 
10:00
10:15
B11
Kukoč
A11
Veber
 
10:15
10:30
B12
Jež
A12
Florjančič
 
vodji sekcij:
 
Marko Vrabec
 
Bojan Režun
 
11:00
11:15
B13
Vrabec
A13
Novak
 
11:15
11:30
B14
Lajmiš
A14
Jamnikar
 
11:30
11:45
B15
Placer
A15
Verbovšek
 
11:45
12:00
B16
Bensi
A16
Šolar/Žibert
 
12:00
12:15
B17
Celarc
A17
Senegačnik
 
12:15
12:30
B18
Verbič
A18
Rokavec
 
vodji sekcij:
 
Dragomir Skaberne
 
Polona Vreča
 
14:00
14:15
B19
Trajanova
A19
Gosar
 
14:15
14:30
B20
Mihevc
A20
Šajn/Stafilov
 
14:30
14:45
B21
Popit
A21
Jamšek
 
14:45
15:00
B22
Prelovšek
A22
Rogan Šmuc
 
15:00
15:15
B23
Zega
A23
Žibret
 
15:15
15:30
B24
Šubic
A24
Miler
 
15:30
15:45
B25
Fajmut Štrucl
A25
Žvab Rožič
 
vodji sekcij:
 
Mateja Gosar
 
Matevž Novak
 
16:15
16:30
B26
Lojen
A26
Bavec
 
16:30
16:45
B27
Vreča
A27
Mušič
 
16:45
17:00
B28
Kotnik
A28
Šinigoj
 
17:00
17:15
B29
Alijagić
A29
Budkovič
 
17:15
17:30
B30
Atanackov
A30
Čarman
 
17:30
17:45
B31
Lenart
A31
Korat
 
 
 
Predavanja
 
Uvodni predavanji
Miloš Bavec: Geološke katastrofe in razvoj Bovške kotline v kvartarju
Franci Gabrovšek: Speleologija Kaninskega pogorja
 
Redna predavanja
Jasminka Alijagić, Robert Šajn: EU 7th Framework Program Presentation (RESTCA-TERCE-NIMPSS) – Slovenian activities and cooperation of GeoZS in geochemical investigation in former Yugoslavia
Jure Atanackov, Pavel Spurny, Jiri Borovička, Javor Kac, Pavel Kalenda, Gregor Kladnik, Dieter Heinlein, Thomas Grau: Padec in orbita meteorita Jesenice
Miloš Bartol, Aleksander Horvat, Vasja Mikuž: Nova spoznanja o zgornjebadenijski paleogeografiji Centralne Paratetide
Miloš Bavec, Jasna Šinigoj, Matija Krivic, Mitja Požar, Mirica Trajanova, Bogomir Celarc, Dragomir Skaberne, Marijan Poljak, Matevž Novak: OneGeology-Europe – rezultati projekta in slovensko sodelovanje
Sara Bensi, Francesco Fanucci: Macro and meso structures of external Dinarides in Trieste region
Tomaž Budkovič: Baza rudišč Republike Slovenije
Bogomir Celarc, Blaž Milanič, Ladislav Placer: Gube v dolini Glinščice
Sonja Cerar, Janko Urbanc, Kim Mezga: Možnost dodatnega zajema pitne vode na Sorškem polju
Magda Čarman: Pojavi nestabilnosti terena na dolenjskem krasu
Alenka Eva Črne, Victor A. Melezhik, Anthony R. Prave, Qu Yuangao, Aivo Lepland: Stratigraphy of an organic-rich Palaeoproterozoic succession (Onega Basin, NW Russia)
Suzana Fajmut Štrucl, Mojca Bedjanič, Uroš Herlec, Primož Vodovnik, Gerald Hartmann: Geopark med Peco in Košuto – prvi evropski čezmejni geopark med Slovenijo in Avstrijo
Tamara Ferjan, Mihael Brenčič, Mateja Gosar: Geokemija vodovodne vode na območju Slovenije
Alojzij Pavel Florjančič: Petdeset led od odkritja urana na Žirovskem vrhu
Špela Goričan, Jean Guex Luis O'Dogherty, Elizabeth S. Carter, Paulian Dumitrica, Annachiara Bartolini: Evolucijski trendi mezozojskih radiolarijev in primerjava z evolucijo drugih morskih organizmov
Mateja Gosar: Geokemično kartiranje kmetijskih in travnatih tal Evrope - GEMAS projekt
Aleksander Horvat, Helena Rojht, Miha Mišič, Christos Athannasiou, Bill J. Vayias, Željko Tomanović, Stanislav Trdan: Vpliv mineraloške in geokemične sestave diatomejskih sedimentov na insekticidno aktivnost riževega žužka (Sitophilus oryzae [L.] (Coleoptera, Curculionidae))
Sergej Jamnikar: Hidrogeološki vidiki odkopavanja premoga v Premogovniku Velenje – obravnava posedanja prvih peskov nad premogom
Petra Jamšek, Andrej Šmuc, Franc Čuš: Opredelitev geogenih parametrov terroir-ja sorte Malvazija v vinorodnem okolišu Vipavska dolina
Mitja Janža: Izdelava hidrološkega modela vodonosnika Ljubljanskega polja z uporabo geostatistike in samodejnega umerjanja parametrov
Mateja Jemec, Marko Komac: Properties of PSInSAR measurements in the region of the Cerkljansko and Škofja Loka hills
Jernej Jež, Bojan Otoničar: Vpliv evstatičnih in tektonskih dogodkov na zgornjekredno dinamiko sedimentacije na severnem obrobju Jadranske karbonatne platforme: primer iz Nanosa
Lidija Korat, Alenka Mauko, Breda Mirtič, Ana Mladenovič, Sabina Kramar: Vrednotenje modelirnih mas za restavriranje peračiškega tufa
Adrijan Košir, Andrea Martín Pérez, Bojan Otoničar: Moonmilk stalactites: mainly water, some microfibrous calcite – what holds them together?
Jože Kotnik, Milena Horvat: Mercury emissions due to tectonic activity and its accompanying phenomena
Sabina Kramar, Nastja Rogan-Šmuc, Ana Mladenović, Matej Dolenec, Helmut Pristacz, Breda Mirtič, Judita Lux: Characterization of Roman pottery from an archaeological site near Mošnje
Matija Križnar: Kredne ribe Mrzleka
Duje Kukoč, Špela Goričan, Adrijan Košir: Spodnjekredni karbonatni turbiditi pri Bohinju kot dokaz za obstoj izolirane karbonatne platforme v Notranjih Dinaridih
Lea Lajmiš, Marko Vrabec: Kinematska in paleonapetostna zgodovina NW-SE usmerjenih "dinarskih" prelomov v osrednji Sloveniji
Alenka Lenart, Breda Mirtič, Miha Jeršek, Sašo Šturm: Kemijska sestava skorje meteorita Jesenice
Sonja Lojen, David Domínguez-Villar: Dinamika podzemne vode in okoljske spremembe v Postojnski jami: primer Pisanega rova
Petra Meglič, Jure Krivic, Joerg Prestor: Modeliranje vplivov obremenitev na podzemno vodo Dravskega polja
Andrej Mihevc, Ivan Horaček, Petr Pruner, Nadja Zupan Hajna, Stanislav Čermák, Jan Wagner, Pavel Bosak: Mio-pliocenska starost jamskih aluvialnih sedimentov v Snežni jami na Raduhi
Vasja Mikuž, Aleksander Horvat: Makrofosili iz eocenskih plasti pri Ćopiju v Istri na Hrvaškem
Miloš Miler, Mateja Gosar: SEM/EDS analiza faz težkih kovin v odlagališčih rudarskih odpadkov v Mežiški dolini
Branko Mušič, Kim Vyncke, Hannelore Vanhaverbeke, Patrick Degryse, Véronique De Laet, Igor Medarič, Matjaž Mori, Marc Waelkens: Geophysical and archaeological survey, satelite imagery and archaeological excavations - complementary contributions to reconstruct a Classical-Hellenistic urban landscape - the case of Duzen Tepe (SW-Turkey).
Matevž Novak, Bogomir Celarc, Lea Lajmiš, Albrecht Leis, Branka Trček: Geologic structure of the Rogaška Slatina aquifer system and its geochemical characteristics
Bojan Otoničar, Matija Perne: Hipogena speleogeneza med Besnico in Kropo na Gorenjskem (Turkovo in Jeralovo brezno)
Ladislav Placer: Pomen Kvarnerskega, Sesljanskega in Medejskega preloma
Tomislav Popit, Adrijan Košir: Kvartarni paleoplazovi na Rebrnicah
Mitja Prelovšek: Prostorska in časovna spremenljivost korozije v pomembnejših slovenskih jamah Dinarskega krasa
Dušan Rajver, Andrej Lapanje: Izkoriščanje geotermalne energije v svetu in Sloveniji: stanje in izzivi
Nina Rman: Spremljanje termalnih vrtin v Prekmurju oz. SV Sloveniji
Nastja Rogan Šmuc, Petra Vrhovnik, Todor Serafimovski, Goran, Tasev, Tadej Dolenec, Matej Dolenec: Environmental assessment of soils and crops from Kočani Field (Republic of Macedonia)
Duška Rokavec, Marko Fajić: Rudarstvo in mineralne surovine kot področje urejanja prostora
Boštjan Rožič, Aljaž Ivekovič, Andrej Šmuc, Jernej Pavšič, Jasna Kastivnik: Jurske in spodnjekredne plasti Slovenskega bazena v dolini reke Mirne
Andreja Senegačnik, Slavko V. Šolar, Duška Rokavec: Prispevek Geološkega zavoda Slovenije pri upravljanju z mineralnimi surovinami
Trajče Stafilov, Robert Šajn, Zlatko Pančevski, Blažo Boev, Marina V. Frontasyeva, Lydmila P. Strelkova: Contamination of topsoil in Veles Region, Republic of Macedonia
Stanka Šebela, Nina Zupančič, Miloš Miler: Črne prevleke iz vhodnih delov Postojnskega jamskega sistema in Črne jame
Jasna Šinigoj, Katarina Hribernik, Matija Krivic, Andreja Senegačnik, Duška Rokavec: Spletna aplikacija upravnih podatkov nahajališč mineralnih surovin
Slavko Šolar: Vzdržno gospodarjenje z mineralnimi surovinami za gradbeništvo
Tadeja Šubic: Kanjon Kokre v Kranju - naravoslovna šola
Mirka Trajanova: Pohorski magmatizem na prehodu v Panonski bazen
Igor Veber: Zaloge premoga v Šaleški dolini
Tomaž Verbič, Maja Andrič: Kaj (ne)vemo o Ljubljanskem barju v holocenu in njegovem posedanju v prihodnje?
Timotej Verbovšek, Bojan Režun: Spreminjanje geokemične sestave rudniške vode v času potapljanja jame RŽS Idrija
Marko Vrabec, Bruno Tomljenović, Oskar Sterle, Željko Bačić, Tomislav Bašić, Marijan Marjanović, Bojan Stopar: GPS meritve gibanja Jadranske mikroplošče in aktivnih tektonskih deformacij v Dinaridih
Polona Vreča, Gregor Muri, Radojko Jaćimović, Branko Čermelj, Martina Šturm: Geokemične Raziskave Sedimentov Iz Dvojnega Jezera
Vesna Zalar, Sabina Kramar, Ana Mladenovič, Maja Urosevic, Wilfried Körner, Alenka Mauko, Breda Mirtič, Judita Lux: Characterization of mortars from Roman villa rustica: Archaeological site near Mošnje
Mojca Zega, Anica Cernatič Gregorič: Raba in ohranjanje vrtač, značilne kraške reliefne oblike in sestavnega elementa pokrajine matičnega Krasa
Nadja Zupan Hajna, Pavel Bosák, Petr Pruner, Helena Hercman, Andrej Mihevc, Jan Wagner: Starost jamskih sedimentov v Medvedjem rovu Križne jame
Gorazd Žibret: Uporaba nevronskih mrež pri obdelavi geokemičnih podatkov
Petra Žvab Rožič, Vatroslav Karamarko, Branimir Baždarić, Goran Kniewald, Matej Dolenec, Tadej Dolenec: Vpliv marikultur na morski ekosistem (Vrgada, srednji Jadran, Hrvaška)
  
 
Posterji
 
Mojca Bedjanič, Miha Jeršek: »Geološki zakladi« ali geologija malo drugače 
Magda Čarman, Špela Kumelj: SafeLand : Živeti z ogroženostjo pred plazovi v Evropi: Ocena, vpliv globalnih sprememb in strategije upravljanja 
Katica Drobne, Bojan Ogorelec, Uroš Premru: Foraminifere, izziv za interpretacijo razvoja na paleogenski Jadranski karbonatni platformi (primer SW Slovenija in Istra) 
Luka Gale: Baški dolomit v profilu Slatnik nad Soriško planino (SE Julijske Alpe): sedimentacija in foraminiferna združba 
Špela Goričan, Hans-Jürgen Gawlick, Richard Lein, Sigrid Missoni, Alenka Eva Črne: Upper Anisian radiolarian cherts from the High Karst Nappe (southern Montenegro) 
Andrej Gosar, Maja Martinec: Analysis of site effects in the Ilirska Bistrica town area 
Bogdan Jurkovšek: Geološka karta severnega dela Tržaško-komenske planote 1:25.000 
Tea Kolar-Jurkovšek, Bogdan Jurkovšek, Spencer G. Lucas: Fosilna dvoživka iz spodnjetriasnih plasti Julijskih Alp 
Mateja Košir, Snježana Miletić, Sabina Kramar, Judita Lux, Duška Rokavec, Nina Zupančič: Preliminarne raziskave izvora naravnega kamna iz arheološkega najdišča Mošnje 
Matija Križnar: Paleogenski ostanki sesalcev iz Motnika
Špela Kumelj, Tomaž Kopitar, Marko Tukič, Martin Podboj: Baza geoloških profilov kot del Geološkega informacijskega sistema 
Alenka Lenart, Matjaž Godec, Breda Mirtič, Sašo Šturm: Kremen, dvojčen po japonskem dvojčičnem zakonu 
Albrecht Leis, Ralf Benischke, Walter Poltnig, Martin Dietzel: Investigation of calcite precipitation kinetics and modeling of the δ13C fractionation of inorganic carbon species during transport and calcite precipitation along the flow path of a natural stream (Carinthia, Austria)
Katarina Oblak: Badenijske pappinide in uvigerinide z jugozahodnega obrobja Panonskega bazena (vzhodna Slovenija) 
Željko Pogačnik: Interpretacija geoelektričnie anomalije v krovnini cikloteme Perunk-zgornje paleocenski flišni kompleks okolice Anhovega 
Dušan Rajver, Jan Šafanda Petr Dedeček: Air-ground temperature tracking at Malence, Slovenia: What can we see after 6 years of subsurface temperature monitoring? 
Nina Rman: Geološke delavnice za osnovnošolce 
Duška Rokavec, Jasna Šinigoj: Evropski informacijski sistem za podporo politike trajnostne oskrbe z energijo in mineralnimi surovinami 
Martina Stupar, Tanja Lukežič: Varovanje geološkega profila Gube v Ključu 
Andreja Škedelj Petrič: Litiotidne školjke iz tropskega morja v Dolenjskih Toplicah 
Anja Torkar, Mihael Brenčič: Prostorska porazdelitev dotokov v dolini reke Radovne 
Janez Turk, Dragomir Skaberne, Ivan Turk: Geokemična Analiza Pleistocenskih Sedimentov V Najdišču Divje Babe I 
Timotej Verbovšek, Gorazd Žibret: Geomorfološka analiza rek z uporabo igre kaosa 
Gorazd Žibret: Hišni prah in cestni sediment kot indikatorja emisij težkih kovin v zrak 
 
 
 

  

©2009 – 2010 ZRC SAZU   Pogoji uporabe  Vaša zasebnost
PARsis, informacijske tehnologije